Remdesivir kopen in Nederland

remdesivir kopen

De Europese voorraad Remdesivir was maanden geleden bijna nihil. Ziekenhuizen kregen geen leveringen meer en er was een groot tekort.

Dit is met name problematisch wanneer er tijdens een pandemie het aantal ziekenhuisopnames verder toeneemt. Het is niet bekend of er voor alle opgenomen patiënten in Europa en dus ook in Nederland altijd onbeperkte toegang tot Remdesivir zal zijn. Kopen wordt dus moeilijk, Ziekenhuizen kunnen Remdesivir bij het RIVM bestellen.

Volgens berichtgeveningen op 5 oktober 2020 had het RIVM toen geen Remdesivir op voorraad. Aanvragen konden dus niet worden behandeld. Mocht de situatie opnieuw veranderen, dan zou dit op de website van het RIVM worden aangegeven en via de NVZA gecommuniceerd. Remdesivir kopen was en is in Nederland dus bijna onmogelijk, ook niet bij het Kruidvat, online drogist, apotheek of andere winkel.

Wat is Remdesivir?

Remdesivir (Veklury) is een intraveneus antiviraal middel dat effectief is tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Op 3 juli 2020 ontving het een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (registratie) van de Europese Commissie op basis van onderzoeksgegevens van gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. Het antivirale geneesmiddel Remdesivir is goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen bij COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, en in recente studies is gebleken dat het veelbelovend is als behandeling voor de pandemische ziekte.

Hoe werkt Remdesivir?

Waarom Remdesivir kopen?

Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus krijgen de term “virus” en “remdesivir” veel aandacht. Maar wat zijn virussen precies, en hoe verspreiden ze zich?
Om te beginnen zijn virussen gemakkelijk de meest overvloedige levensvorm op aarde, wanneer je ervan uitgaat dat ze leven. Vermenigvuldig een miljard met een miljard, vermenigvuldig de uitkomst dan met tien triljoen. Dit getal, 10 tot de 31e macht is de verbijsterende schatting van het aantal individuele virusdeeltjes dat naar schatting de planeet bevolkt.

Een virus omvat altijd zijn genoom en een omringend eiwitomhulsel. Dit noemt men de capside. Het houdt het virale genoom veilig. Het virus helpt cellen aan te grijpen en naar binnen te klimmen en, bij gelegenheid, de ontsnapping van zijn nakomelingen vergemakkelijkt. De capside bestaat uit identieke eiwit subeenheden, waarvan de unieke vormen en eigenschappen de structuur en functie van de capside bepalen.

Succesvolle behandeling?

Op vrijdag 2.10.2020 werd de Amerikaanse president Donald Trump positief getest op Corona en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De daarop volgende coronabehandeling met Remdesivir is volgens zijn lijfarts Sean Conley enigzins onbetreden gebied.

De behandeling van Trump werd vrijwel meteen begonnen. Hij kreeg onmiddellijk het antivirale middel remdesivir toegediend, hetgeen nog als middel tegen het coronavirus getest wordt. Na exact 4 injecties gehad te hebben, kon Trump op 6. Oktober 2020 weer terug naar het Witte Huis. Veklury® is een antiviraal medicament dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door Gilead Sciences. Het middel wordt eigenlijk ingezet tegen ebola en marburg-virusinfecties. Op dit moment wordt nog volop onderzocht of Remdesivir werkt bij bij SARS-CoV-2- (Covid-19), Nipah- en Hendra-virusinfecties. Het is dus nog maar de vraag of Trump Corona daadwerkelijk met behulp van Remdevisir heeft verslagen, men vraagt zich zelfs af, of hij überhaupt wel besmet was.

Ondanks dat hij zijn Covid-19 ziekte nog niet helemaal doorstaan, gaf de Amerikaanse president Donald Trump al een signaal af: Met zijn gezondheid zou het al vaal beter gaan en is zeer zeker een goede reden voor waarom de Amerikanen de wereldwijde voorraad Remdesivir maanden geleden al opgekocht hadden. Het tekort in Europa is juist hierdoor ontstaan.

Interessant is dat geen enkel specifiek antiviraal geneesmiddel effectief is gebleken voor de behandeling van patiënten met ernstige coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Remdesivir (GS-5734) heeft wel remmende effecten op pathogene dierlijke en menselijke coronavirussen, waaronder het coronavirus 2 (SARS-CoV-2), maar remt wel de replicatie van coronavirus, SARS-CoV-1, en SARS-CoV-2 in diermodellen af.

Concentraat remdesivir

Remdesivir is beschikbaar als oplossing en lyofilisaat. Het concentraat voor de infusieoplossing wordt geleverd als een steriele, conserveringsvrije, heldere, kleurloze tot gele, geconcentreerde oplossing op waterbasis met 5 mg/ml Remdesivir en vóór de intraveneuze toediening in infusievloeistoffen verdund wordt. Remdesivir is niet geschikt voor orale toediening omdat de slechte leverstabiliteit ervan waarschijnlijk zou leiden tot een bijna volledige klaring. Daarnaast is onderzocht dat intramusculaire toediening ook suboptimaal is.

Wat moet u weten over Remdesivir?

  • Remdesivir zal u helpen sneller te herstellen van COVID-19 (Corona).
  • Wanneer u een ernstige infectie met het coronavirus (COVID-19) heeft en met een longonsteking in het ziekenhuis wordt opgenomen krijgt u dit medicijn en extra zuurstof toegediend.
  • Uw arts of verpleegkundige zal u dit medicijn via een infuus toedienen.
  • U zult dit medicijn 5 tot 10 dagen gebruiken.
  • U kunt schade aan uw lever hebben zonder hiervan iets te merken. Uw arts zal daarom voor en tijdens het gebruik van dit geneesmiddel de conditie van uw lever controleren. Uw arts zal hiervoor een bloedmonster nemen.
  • U kunt ook hoofdpijn, misselijkheid en huiduitslag krijgen. Wilt u een pijnstiller voor de hoofdpijn? Paracetamol is de beste optie.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet zeker of dit geneesmiddel veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u uw kind borstvoeding? Of wilt u borstvoeding gaan geven? Vraag uw arts of u dit medicijn mag innemen. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.