Remdesivir niet op recept

Remdesivir wordt verstrekt door een arts en is over het algemeen niet verkrijgbaar bij de apotheek.
Dit geneesmiddel wordt toegediend door uw arts, wat meestal betekent:

Het kan duur zijn.
U kunt dit recept niet in een gewone apotheek krijgen. Remdesivir kopen is niet mogelijk. Uw arts, ziekenhuis of kliniek zal dit geneesmiddel verstrekken.
Dit geneesmiddel wordt waarschijnlijk gedekt door uw ziektekostenverzekering als u verzekerd bent.
Patiënten die dit geneesmiddel nodig hebben, kunnen de kosten vergoed krijgen door de verzekeringsmaatschappij, de overheid of een organisatie zonder winstoogmerk.

Het vinden van een geneesmiddel of vaccin voor COVID-19 is wereldwijd een topprioriteit. Hoewel er nog veel te leren valt over de ziekte en hoe deze het best kan worden behandeld, hebben onderzoekers de afgelopen maanden vooruitgang geboekt. Zo heeft de EU de eerste behandeling voor COVID-19 goedgekeurd: remdesivir (Veklury). Hier een kijkje op de medicatie, inclusief hoe het werkt, de bijwerkingen, en waarom het werd goedgekeurd.

Wat is remdesivir precies?

Remdesivir is een antiviraal geneesmiddel dat via intraveneuze (IV) infusie in het ziekenhuis wordt toegediend. Het heeft eerder in cel- en diermodellen enig effect laten zien tegen virussen als SARS, MERS en Ebola.

In een recenter in vitro-onderzoek (onderzoek in een petrischaal of reageerbuis in plaats van in dieren of mensen) voorkwam remdesivir dat menselijke cellen werden geïnfecteerd met SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt).

Op 22 oktober 2020 heeft de FDA remdesivir goedgekeurd voor patiënten van 12 jaar en ouder en met een gewicht van ten minste 40 kg voor de behandeling van COVID-19 waarvoor ziekenhuisopname nodig is. Het werkt door het blokkeren van een enzym dat nodig is voor de SARS-CoV-2-virussen om zich te vermenigvuldigen.

Vóór de goedkeuring door de FDA was remdesivir beschikbaar door deel te nemen aan een klinische proef, via een programma voor gebruik in schrijnende gevallen, of onder een vergunning voor noodgebruik (EUA). De bedoeling van de EUA was om het voor artsen gemakkelijker te maken remdesivir te krijgen voor gehospitaliseerde patiënten, met name degenen die niet in aanmerking kwamen voor een klinische trial. Nu remdesivir is goedgekeurd voor bepaalde patiënten, is de EUA alleen van toepassing op kinderen jonger dan 12 jaar of die minder dan 40 kg wegen.

Waarom is remdesivir goedgekeurd?

Remdesivir is goedgekeurd op basis van bevindingen uit drie verschillende onderzoeken. Veiligheidsgegevens van patiënten die remdesivir kregen via de EUA of het compassionate use programma werden ook in overweging genomen. In het algemeen herstelden patiënten die remdesivir kregen sneller en hadden meer kans op verbetering in vergelijking met degenen die de medicatie niet kregen.

In de eerste studie herstelden gehospitaliseerde patiënten die remdesivir kregen sneller dan degenen die een placebo kregen (10 dagen vs. 15 dagen, respectievelijk). Patiënten werden geacht te zijn “hersteld” als zij uit het ziekenhuis werden ontslagen of nog in het ziekenhuis werden opgenomen maar geen extra zuurstofondersteuning meer nodig hadden. Bovendien herstelden patiënten met milde of matige ziekte die remdesivir kregen sneller (5 dagen) dan patiënten met ernstige ziekte (11 dagen).

De tweede studie keek naar gehospitaliseerde patiënten met ernstige COVID-19. De klinische status van een patiënt werd beoordeeld op een 7-puntsschaal gebaseerd op hoe goed het met hen ging en het niveau van zorg dat nodig was in het ziekenhuis. Op dag 14 hadden patiënten die 5 dagen remdesivir kregen een vergelijkbare klinische status score als patiënten die 10 dagen remdesivir kregen. Dit suggereert dat 5 dagen remdesivir voldoende lang is voor de meeste patiënten.

De derde studie keek naar gehospitaliseerde patiënten met matige COVID-19. De gezondheidstoestand van deze patiënten werd ook beoordeeld op een 7-puntsschaal. Op dag 11 hadden patiënten die 5 dagen behandeling met remdesivir kregen meer kans op verbetering in vergelijking met degenen die de medicatie niet kregen. Interessant is dat degenen die 10 dagen remdesivir kregen, niet veel verschil zagen in vergelijking met patiënten die het niet kregen.

Wat zijn de bijwerkingen van remdesivir?

De meest voorkomende bijwerking van remdesivir is misselijkheid. Veranderingen in leverbloedtests en nierfunctietests werden ook gemeld, wat tekenen zijn van mogelijke lever- of nierschade.  COVID-19 kan ook veranderingen in de leverfunctie veroorzaken, dus het is moeilijk om te weten in hoeverre remdesivir heeft bijgedragen aan de bevindingen van de levertest.

Aangezien remdesivir wordt toegediend via een IV-infuus, kunnen sommige mensen ook een reactie krijgen die gerelateerd is aan het infuus zelf. Dit kan leiden tot veranderingen in de bloeddruk en de hartslag, misselijkheid en braken. Het vertragen van het infuus kan dit helpen voorkomen.

Hoe kan ik remdesivir krijgen?

Remdesivir is alleen beschikbaar voor gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. Het wordt toegediend via een infuus gedurende 30 tot 120 minuten. Het is niet beschikbaar voor patiënten om thuis in te nemen.

Plaats een reactie